Joulupukki Kotiin

www.joulupukkikotiin.fi
Avaa joulupukkilista 2024 tästä

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 11.11.2017

Rekisterinpitäjä

Datahari Solutions
Hultintie 21 B
62800 Vimpeli

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joona-Pekka Harinen
info@joulupukkikotiin.fi

Rekisterin nimi

Joulupukki Kotiin -palveluun lisätyt palveluntarjoajat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkikötietoja käytetään tarjoamaan palvelun käyttäjille lista henkilöistä ja yrityksistä, jotka tarjoavat joulupukkipalvelua Suomessa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ilmoittavan tahon paikkakunta ja toiminta-alue, nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin lisätty sisältö on pääosin palvelun käyttäjien itse lähettämää tietoa. Osa tiedoista on muista tietolähteistä hankittua. Näitä tietolähteitä ovat erinäiset internet-sivustot ja muut julkiset luettelot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat julkisesti esillä osoitteessa www.joulupukkikotiin.fi, eikä niitä muulla tavalla luovuteta kolmansille osapuolille. Tieto on kopioitavissa nettisivuilta kenen tahansa toimesta.

Rekisterinpitäjä lähettää pyynnöstä henkilölle henkilön omat tiedot, jotka rekisteriin on tallennettu.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tiedot ovat julkisesti esillä osoitteessa www.joulupukkikotiin.fi, eikä niitä muulla tavalla luovuteta kolmansille osapuolille. Tieto on kopioitavissa nettisivuilta kenen tahansa toimesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietokantaan on pääsy ainoastaan palvelun ylläpitäjällä, mutta tietokannassa olevat henkilötiedot ovat julkisesti esillä osoitteessa www.joulupukkikotiin.fi. Tietojen suojaaminen ei ole ensisijaisen tärkeää rekisterin luonteen johdosta.